Sade Kestane Şekeri - Kestat ®

SADE KESTANE


Hediyelik Kutu


300g sade kestane şekeri hediyelik kutu
440 g sade kestane şekeri hediyelik kutu
670 g sade kestane şekeri hediyelik kutu

Dökme Kestane Şekeri


250 g dökme kestane şekeri kase
500 g dökme kestane şekeri kase
1000 g dökme kestane şekeri kase

Kırık Kestane Şekeri


500 g kırık kestane şekeri kase
1000 g kırık kestane şekeri kaseAdres : Fidyekızık mahallesi Bursa Caddesi No:29 Yıldırım / BURSA
Telefon: +90 224 341 23 35
Fax: +90 224 341 23 77
Email: info@kestat.com.tr